Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022067 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál 144,98 29,00 173,98 OBJ. 2022027 26.10.2022 03.11.2022