Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
2022027 KP, s.r.o. 36402516 Kragujevská 398, 010 01 Žilina Elektroinštalačný materiál za obdobie od 01.09.20222 do 31.12.2022 9 000,00 04.10.2022 10.10.2022 Ing. Peter Rolko, konateľ