Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023398 Janka Majerčiaková TECHMIX 40279286 Bytčianska 346/59, 010 01 Žilina Zváracia technika 1119,05 217,27 1336,32 OBJ. 2023144 18.12.2023 28.12.2023