Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022087 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina Výmena hlavného ističa RVO 051 Solinky 107,75 21,55 129,30 OBJ. 2022024 07.12.2022 08.12.2022