Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224142 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 Jána Stanislava, 841 05 Karlova Ves Školenie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou 35,00 7,00 42,00 OB2024031 17.04.2024 23.04.2024