Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024054 Ing. Matúš Biel 53893468 54, 017 01 Sverepec vystavenie vyjadrenia VO 25,00 5,00 30,00 DO 60240057 12.06.2024 17.06.2024