Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3022029 Ing. Karel Gondžár 33361967 Nanterská 1682/5, 01008 Žilina znalecký posudok 190,00 0,00 190,00 OBJ. 2022011 01.07.2022 11.07.2022