Objednávky


Interné číslo objednávky Dodávateľ IČO Adresa sídla Predmet objednávky Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Dátum vyhotovenia Dátum zverejnenia Podpísal, funkcia
2022049 Ing. Eva Štípalová – LEAFNET 46177264 Zádubnie, Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina Aktualizácia webovej stránky www.tsmza.sk 90,00 0,00 90,00 21.12.2022 21.12.2022 Ing. Peter Rolko, konateľ