Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Ing. Eva Štípalová – LEAFNET 46177264 Zádubnie, Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina 90,00 0,00 90,00 21.12.2022