Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023396 MPO – Metal, s.r.o. 36410357 Lodno 82, 023 34 Lodno Nákup železa 1169,78 0,00 1169,78 OBJ. 2023146 18.12.2023 28.12.2023