Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022057 Ing. arch. Radovan Musil 35408766 Bajzova 37, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 24.11.2022 30.11.2022