Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022018 IDEÁLNE DOMY, s.r.o. 45911517 Rosinská cesta 8862/21, o10 01 Žilina Vytýčenie sietí VO - ul. Šoltésovej v Žiline 75,00 15,00 90,00 DO č. 20220017 07.09.2022 16.09.2022