Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022028 HYDROEKOL, s.r.o. 45323542 Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín Vytýčenie sietí VO na stavbe Vodovod Bánová-ul. Oslobodenia 75,00 15,00 90,00 07.10.2022 12.10.2022