Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
HATEC spol. s r. o. 45335273 Robotnícka 1, 036 01 Martin 65,00 13,00 78,00 23.04.2024