Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF5023005 GRYF MEDIA, s.r.o. 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica Prenájom stĺpov verejného osvetlenia za 10/2023 540,00 108,00 648,00 zmluva Z/2023/046 zo dňa 27.07.2023 03.11.2023 03.11.2023