Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF5023001 GRYF MEDIA, s.r.o 36382884 Pažite 56, 010 09 Žilina - Bytčica Prenájom reklamnej plochy na stĺpoch VO 08/2023 340,00 68,00 408,00 zmluva Z/2023/046 zo dňa 27.07.2023 12.09.2023 15.01.2024