Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022038 GreMi KLIMA, s.r.o. 36424676 Kragujevská 9, 010 01 Žilina Prenájom vysokozdvižnej plošiny dňa 17.10.2022 45,00 9,00 54,00 18.10.2022 25.10.2022