Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023433 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina Riadenie verejného osvetlenia 12/2023 1600,00 320,00 1920,00 zmluva zo dňa 10.02.2021 31.12.2023 19.01.2024