Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023332 FArad, s.r.o. 44660090 S.H.Vajanského 60, 940 79 Nové Zámky Stavebný a technický dozor investora za 10/2023 940,00 188,00 1128,00 OBJ. 2023127 02.11.2023 02.11.2023