Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023017 FÁBIAN s.r.o. 36625507 Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230025 14.02.2023 14.02.2023