Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023047 ERPOS, spol. s r.o. 31588506 Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230061 11.04.2023 11.04.2023