Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. 31322999 Rajčianska 162, 831 54 Bratislava 14,50 2,90 17,40 31.08.2022