Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023410 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava výmena poškodeného stožiara - Šoltésovej 1404,73 0,00 1404,73 OBJ. 2023098 21.12.2023 05.01.2024