Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
ElitePrint, s.r.o. 51977150 Dolný val 37/8385 010 01 Žilina 10,00 2,00 12,00 15.03.2022