Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224123 ELF media s.r.o. 46411160 Stránske 67, 013 13 Stránske samolepky na polep pracovných strojov 451,50 90,30 541,80 OB2024038 05.04.2024 17.04.2024