Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022050 EKOSTAV GROUP, s.r.o. 50400649 Kysucká cesta 2, 023 02 Krásno nad Kysucou Vytýčenie inžinierskych sietí na výstavbu polo podzemných kontajnerov Hájik - Jedlíkova, Slnečné námestie 75,00 15,00 90,00 15.11.2022 18.11.2022