Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023170 Education, s.r.o. 35741058 Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava vedenie dokumentácie BOZP,PO,PZS, školenia, audity ... 950,00 190,00 1140,00 Mandátna zmluva zo dňa 23.6.2022 09.07.2023 13.07.2023