Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022041 ECONS ENERGY, a.s. 31654924 Zádielska 3, 040 01 Košice-Staré Mesto Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 19.10.2022 25.10.2022