Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022013 DAQE Slovakia s.r.o. 36848751 Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 20220012 23.08.2022 02.09.2022