Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023084 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring vozidiel za mesiac 4/2023 63,75 12,75 76,50 zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 06.05.2023 09.05.2023