Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023050 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Prevod fakturácie na iný subjekt od spoločnosti: Mesto Žilina, 4 ks vozidiel 28,50 5,70 34,20 04.04.2023 05.04.2023