Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023048 BYTTERM, a.s. 31584705 Saleziánska 4, 010 77 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230063 12.04.2023 12.04.2023