Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024025 BYTTERM, a.s. 31584705 Saleziánska 4, 010 77 Žilina vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240027 02.04.2024 17.04.2024