Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022043 BABELA consulting, s.r.o. 50968726 Horná 61/A, 974 01 Banská Bystrica Vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 28.10.2022 03.11.2022