Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023037 B-ing, s.r.o. 52519911 Drozdia 2, 010 14 Žilina Vystavenie vyjadrenia 20,00 4,00 24,00 DO č. 20230050 16.03.2023 16.03.2023