Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1022002 AV MONDO, s.r.o. 54295513 Vysokoškolákov 33B, 01008 Žilina vystavenie vyjadrenia 10,00 2,00 12,00 08.08.2022 16.08.2022