Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF5023006 ARDSYSTÉM, s.r.o. 36397563 Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina Prenájom stĺpov verejného osvetlenia za 10/2023 1140,00 228,00 1368,00 zmluva Z/2023/048 zo dňa 31.07.2023 03.11.2023 03.11.2023