Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
KROS a.s. 31635903 A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina 752,64 150,53 903,17 12.12.2022