Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DD 4523002 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec dobropis -Stylus Apple Pencil -103,83 -20,77 -124,60 Žiadanka na nákup v hotovosti 06.04.2023 10.04.2023