Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3023165 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Odovzdanie OM na výkon prác - priamy elektromer (Kysucká 615) 18,00 3,60 21,60 zmluva 53946600/1/22 09.07.2023 13.07.2023