Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
VEREX ŽILINA, a.s. 36405957 M. Rázusa č. 13A, 010 01 Žilina 5000,00 1000,00 6000,00 14.06.2023