Vedúci strediska správy a údržby verejného priestranstva

Zabezpečenie činnosti strediska správy a údržby verejného priestranstva

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce:
Slovensko
Žilinský kraj
okres Žilina

Kontaktná osoba:
Ing. Anna Frátriková
Tel.: +421917 265 639
E-mail:  office@tsmza.sk

Základná zložka mzdy (v hrubom):
1200 € za mesiac + variabilná zložka mzdy + odmeny

Dátum nástupu:
Od 1.4.2023 resp. dohodou

Pracovný a mimopracovný pomer:
pracovný pomer na dobu určitú

Údaje o pracovnom mieste:
Druh práce:
Naša spoločnosť obsadzuje pozíciu samostatného, zodpovedného a technicky mysliaceho vedúceho pracovníka/čku, ktorý/á bude organizovať a riadiť činnosti strediska správy a údržby verejného priestranstva.

Náplň práce:

 • zodpovedá za plnenie úloh spoločnosti na stredisku
 • vedenie evidencie denných vykonaných prác
 • tvorba harmonogramov prác (denné, týždenné, mesačné)
 • kontrola a evidencia dochádzky zamestnancov na stredisku
 • príprava a spracovanie podkladov pre účtovnícku spoločnosť
 • operatívne riešenie situácií
 • plní uložené úlohy a dodržiava všeobecne záväzné a interné predpisy spoločnosti
 • zabezpečuje nákup materiálu pre potreby strediska
 • zodpovedá za vedenie skladu strediska
 • zodpovedá za vozový park strediska
 • koordinuje, organizuje a kontroluje prácu podriadených zamestnancov
 • vedie podriadených tak, aby bolo v praxi zavedené ich tímové správanie, boli dodržané ustanovenia zákonníka práce a interné pracovné predpisy spoločnosti
 • vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov vedenia spoločnosti

 

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • 1200 € / mesiac brutto a osobné ohodnotenie  v závislosti od plnenia požiadaviek vedenia spoločnosti
 • Možnosť získania mimoriadnych odmien pri práci nad rámec svojich povinností, prípadne ak sa zamestnanec svojim prístupom zaslúži o rozvoj zamestnávateľa

Informácie o výberovom konaní:
Prosíme požadované dokumenty doručiť poštou, e-mailom, prípadne osobne do 3.3.2023. Kandidátov budeme kontaktovať telefonicky. Ak Vás nebudeme kontaktovať, vybrali sme kandidátov, ktorých skúsenosti a znalosti najlepšie zodpovedajú požiadavkám našej spoločnosti na danú pozíciu.

Požiadavky na zamestnanca:
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
Stredoškolské s maturitou
Vysokoškolské I. stupňa
Vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore
technický smer, resp. ekonomický smer

Počet rokov praxe
2 roky

Ostatné znalosti
Microsoft Word – Pokročilý
Microsoft Excel – Pokročilý
Vodičský preukaz  : B

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • technicky zdatný, komunikatívny, spoľahlivý a samostatný
 • vodičský preukaz B
 • bezúhonnosť
 • zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon funkcie

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Štruktúrovaný životopis
 • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovanej funkcie
 • Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá záznam v registri trestov

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Inzerujúca spoločnosť:
Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
Námestie obetí komunizmu 3350/1
011 31 Žilina
IČO: 53946600