Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23055 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Starostlivosť o zeleň za 6/2023 8813,28 € zmluva 57/2023 11.07.2023