Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF23002 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob za 1/2023 24341,82 € zmluva 494/2022 01.02.2023 02.02.2023
OF23001 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Správa a údržba verejného osvetlenia za 1/2023 50878,44 € zmluva 448/2022 01.02.2023 02.02.2023
OF2023005 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 2/2023 9525,00 € zmluva 448/2022 01.02.2023 02.02.2023
OF2023004 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 2/2023 39803,00 € zmluva 448/2022 01.02.2023 02.02.2023
OF1023006 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230009 26.01.2023 26.01.2023
DF3023008 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesačný poplatok za služby 71,82 € č.A21380885 24.01.2023 26.01.2023
DF3023009 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Vývoz odpadu za 12/2022 23,88 € 3011/2022/sz 26.01.2023 26.01.2023
OF1023005 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo 00169048 Predmestská 71, 010 83 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230008 25.01.2023 25.01.2023
DF3022115 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Refakturácia el.energie za obdobie 12/2022 50,41 € 429/2022 23.01.2023 23.01.2023
DF3023007 EXACT Invest s.r.o. 51119838 Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Rôzne vrecia pre vývoz MSN 141,75 € OBč.2023001 20.01.2023 23.01.2023
DF3023006 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji Kancelárske potreby 187,92 € 17.01.2023 19.01.2023
DF3023005 S&P autoservis s.r.o. 50195930 Prúty 573/10, 010 04 Žilina Oprava vozidla AVIA A31 plošina, ZA927AD 1988,84 € OBč.2022048 17.01.2023 19.01.2023
DF3023004 Ing. Eva Štípalová – LEAFNET 46177264 Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina Registrácia domény tsmza.sk a hosting pre túto doménu (12.2.2023 - 12.2.2024) 80,00 € OBč.2022003 15.01.2023 19.01.2023
DF3023003 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 12/2022 15504,83 € zmluva č.53946600/1/22 11.01.2023 19.01.2023
DF3023002 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 8-12/2022 15569,40 € zmluva č.53946600/1/22 11.01.2023 19.01.2023
DF3023001 eBIZ Corp s.r.o. 35758643 Lehotského 1. 811 06 Bratislava Podpora a prevádzka eZakazky ZNH, rok 2023 432,00 € OBč.2022010 05.01.2023 11.01.2023
OF1023004 GEOMER Žilina, s.r.o. 47864729 Hollého 401/64, 010 01 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 90,00 € DOč.20220087 19.01.2023 19.01.2023
OF1023003 SIMP, s.r.o. 36364584 Kopanice 666/1, 010 09 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230005 19.01.2023 19.01.2023
OF1023002 VIX s.r.o. 31565590 Poľná 17A, 010 01 Žilina Práce s vysokozdvižnou plošinou 126,00 € DOč.20220090 19.01.2023 19.01.2023
OF1023001 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230002 19.01.2023 19.01.2023