Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023014 ALORA STORE, s.r.o. 46279733 Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230020 14.02.2023 14.02.2023
DF3023019 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov ul. Košická 1/2023 540,00 € zmluva č.46/2022 13.02.2023 13.02.2023
DF3023018 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov ul. Kvačalova 1/2023 120,00 € 13.02.2023 13.02.2023
OF2023006 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 1/2023 15154,26 € zmluva 448/2022 10.02.2023 10.02.2023
DF3023017 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 1/2023 15154,26 € zmluva č.53946600/1/22 09.02.2023 09.02.2023
DF3023016 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Vývoz odpadu za 1/2023 20,28 € zmluva č.3011/2022/sz 08.02.2023 09.02.2023
DF3022116 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Predaj GPS navigácie Garmin 479,87 € 07.02.2023 08.02.2023
DF3023015 T + T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Doprava - zmesový komunálny odpad za 1/2023 288,00 € OBč.2022040 07.02.2023 07.02.2023
DF3023014 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring Citroen Berlingo a Piaggio Porter - 3 ks za mesiac 1/2023 36,00 € zmluva č.843/2022 06.02.2023 07.02.2023
DF3023013 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Poplatok za palivové karty za 1/2023 930,41 € zmluva č.200447965 03.02.2023 07.02.2023
OF1023013 ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. 31322999 Račianska 162, 831 54 Bratislava Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230019 06.02.2023 06.02.2023
OF1023012 MONDEZ, s.r.o. 44114311 Námestie hrdinov 380/10, 010 03 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230018 06.02.2023 06.02.2023
OF1023011 Zelené Vlčince, s.r.o. 47198117 Poštová 1, 010 08 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230015 03.02.2023 03.02.2023
OF1023010 PROMA INVEST, s.r.o. 36438626 Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230014 02.02.2023 02.02.2023
DF3023012 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 1/2023 1920,00 € 02.02.2023 02.02.2023
DF3023011 TSM SLOVAKIA s.r.o. 45331294 Nešporova 2, 036 01 Martin Koberček NP6 gumenný - 3 ks 200,63 € 02.02.2023 02.02.2023
OF1023009 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 90,00 € DOč.20230007 02.02.2023 02.02.2023
OF1023008 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vystavenie vyjadrenia 72,00 € DOč.20230001,3,6 02.02.2023 02.02.2023
OF1023007 Ing. Peter Barlok – Komplexný stavebný servis 48013617 Mateja Bela 3449/66, 010 15 Žilina Vystavenie vyjadrenia 24,00 € DOč.20230013 02.02.2023 02.02.2023
DF3023010 BANEKO, s.r.o. 46562109 Fačkov 115, 013 15 Fačkov Diaľkové ovládače od dvojkrídlovej brány - 3 ks 144,00 € OBč.2023006 31.01.2023 02.02.2023