Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ/odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry suma s DPH / bez DPH Číslo zmluvy/Číslo objednávky Dátum doručenia/vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023026 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vytýčenie podzemných sietí VO 90,00 € DOč.20230023 10.03.2023 13.03.2023
OF1023025 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina Vystavenie vyjadrenia 144,00 € DOč.20230016,17, 10.03.2023 13.03.2023
OF2023009 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 2/2023 12303,38 € zmluva 448/2022 10.03.2023 10.03.2023
DF3023040 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Nedoplatok elektriny za obdobie 2/2023 12303,38 € zmluva č.53946600/1/22 09.03.2023 10.03.2023
DF3023039 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Vývoz odpadu za 2/2023 19,49 € zmluva č.3011/2022/sz 08.03.2023 08.03.2023
DF3023038 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov ul. Košická 2/2023 540,00 € zmluva č.46/2022 07.03.2023 08.03.2023
DF3023037 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 36007099 Kvačalova 2, 011 40 Žilina Prenájom nebytových priestorov ul. Kvačalova 2/2023 120,00 € 07.03.2023 08.03.2023
DF3023036 IS – Industry Solutions, a.s. 47373288 M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 2/2023 1920,00 € 07.03.2023 08.03.2023
DF3023035 EXACT Invest s.r.o. 51119838 Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto Rôzne vrecia pre vývoz MSN 141,30 € OBč.2023011 07.03.2023 08.03.2023
DF3023034 RK – FIN, s.r.o. 36690104 Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina Ekonomické služby za mesiac 1/2023 1383,60 € OBč.2023002 06.03.2023 07.03.2023
DF3023033 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava Monitoring Citroen Berlingo a Piaggio Porter - 3 ks za mesiac 2/2023 36,00 € zmluva č.843/2022 06.03.2023 07.03.2023
DF3023032 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava Poplatok za palivové karty za 2/2023 882,72 € zmluva č.200447965 03.03.2023 07.03.2023
DF3023031 NAVYP s.r.o. 47343036 Nižedvorská 216/6, 010 01 Žilina Prenájom plošiny 228,00 € OBč.2023010 03.03.2023 03.03.2023
DF3023030 T+T, a.s. 36400491 Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna Doprava - zmesový komunálny odpad za 2/2023 432,00 € OBč.2022040 02.03.2023 03.03.2023
DF3023029 SIRS – Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Poplatok za prejazd cez pozemok ul. Košická za obdobie 3/2023 120,00 € zmluva zo dňa 05.10.2022 02.03.2023 03.03.2023
DF3023028 SIRS – Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Poplatok za prejazd cez pozemok ul. Košická za obdobie 2/2023 120,00 € zmluva zo dňa 05.10.2022 02.03.2023 03.03.2023
DF3023027 SIRS – Development, a.s. 36751804 Framborská 12, 010 01 Žilina Poplatok za prejazd cez pozemok ul. Košická za obdobie 1/2023 120,00 € zmluva zo dňa 05.10.2022 02.03.2023 03.03.2023
DF3023026 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Refakturácia el.energie za obdobie 1/2023 91,84 € zmluva 429/2022 02.03.2023 03.03.2023
OF2023008 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 3/2023 9525,00 € zmluva 448/2022 01.03.2023 01.03.2023
OF2023007 Mesto Žilina 00321796 Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina Preddavok na elektrinu 3/2023 38589,00 € zmluva 448/2022 01.03.2023 01.03.2023