Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1023107 ZYRY – Tem, s.r.o. 35911727 Lieskovská cesta 4121, 960 01 ZVOLEN Vytýčenie podzemných sieti verejného osvetlenia 75,00 15,00 90,00 DO č. 20230145 25.08.2023 25.08.2023