Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
ZTS Elektronika SKS s.r.o. 31598536 Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica 958,55 191,71 1150,26 31.05.2023