Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
DF3224015 Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť 31590250 Vysokoškolákov 2, 010 08 žilina uskladnenie kontajnerov 1/2024 1129,02 225,80 1354,82 OB2024008 01.02.2024 15.02.2024