Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť 31590250 Vysokoškolákov 2, 01009 Žilina 2695,00 539,00 3234,00 31.01.2024