Faktúry


Interné číslo faktúry Dodávateľ / odberateľ IČO Adresa sídla Predmet faktúry Základ DPH v € DPH v € Spolu v € Číslo zmluvy / Číslo objednávky Dátum doručenia / vyhotovenia Dátum zverejnenia
OF1024014 Žilinská univerzita v Žiline 397563 Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina vystavenie vyjadrenia 25,00 5,00 30,00 DO 60240015 08.03.2024 11.03.2024